Avís legal

En compliment del que s’estableix en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), s’informa de manera expressa, precís i inequívoc, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:

  • DENOMINACIÓ SOCIAL: INSTITUT DENTAL LA NOGUERA S.L.P.
  • DADES D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE MERCANTIL: Registre mercantil de Lleida
  • EMPRESA: INSTITUT DENTAL LA NOGUERA SLP Hoja L-25722 Tomo 1288 Folio 28
  • ACTIVITAT: Activitats odontològiques i de formació.
  • ADREÇA: AVDA PERE III 31 BAJOS, 25000 BALAGUER (LLEIDA).
  • TEL:+34 973 44 30 30.
  • EMAIL:INFO@DENTALNOGUERA.CAT.
  • WEB:http://www.dentalnoguera.cat.
  • Delegat de Protecció de Dades (DPO):SIBTRAINING SLU.
  • Dades del contacte:DPO.SIB@SIBGROUP.ES.

ACCEPTACIÓ DE L’USUARI:

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització del Lloc web que l’INSTITUT DENTAL LA NOGUERA S.L.P. posa a la disposició dels usuaris d’Internet (d’ara endavant, l'”Usuari” o els “Usuaris”, segons sigui procedent). L’accés al mateix implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal.

ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB:

L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’Usuari s’obliga a no utilitzar el Lloc web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d’aquest amb çfinalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el Lloc web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la mateixa per altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en el Lloc web. L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres Usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals INSTITUT DENTAL LA NOGUERA S.L.P. presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis. L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, www.dentalnoguera.catmacros, miniaplicacions, controls www.dentalnoguera.catActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de l’INSTITUT DENTAL LA NOGUERA S.L.P. o de tercers.

ENLLAÇOS DE TERCERS:

El present Avís Legal es refereix únicament al Lloc web i continguts de l’INSTITUT DENTAL LA NOGUERA S.L.P., i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través del Lloc web. Els destins d’aquests enllaços no estan sota el nostre control de l’INSTITUT DENTAL LA NOGUERA S.L.P. no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destí d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des del Lloc web de l’INSTITUT DENTAL LA NOGUERA S.L.P., ni de cap canvi o actualització d’aquestes pàgines. Aquests enllaços es proporcionen únicament per a informar l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de l’INSTITUT DENTAL LA NOGUERA S.L.P.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

Tots els continguts del Lloc web, tret que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de l’INSTITUT DENTAL LA NOGUERA S.L.P. i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la pàgina Web. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Lloc web estan protegits per la Llei. INSTITUT DENTAL LA NOGUERA S.L.P. no concedeix cap mena de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el Lloc web i els serveis oferts en aquest. Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, ç transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquest Lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de DENTAL l’INSTITUT DENTAL LA NOGUERA S.L.P. o del titular d’aquests.

MODIFICACIÓ DE L’AVÍS LEGAL:

L’INSTITUT DENTAL LA NOGUERA S.L.P. es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment el present Avís Legal per tant, l’usuari haurà de llegir-lo periòdicament.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació del present Avís Legal, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc en què aquests tinguin la seva residència habitual. En el cas que es tracti d’una empresa, totes dues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats de Lleida. La llei aplicable al present Avís Legal és la llei espanyola.

×

A continuació seràs redirigit/da a l'app de Whatsapp per parlar amb Institut Dental La Noguera. Si acceptes també estàs donant el teu consentiment perquè et respongui a través d'aquesta mateixa via.

× ¿Com podem ajudar-te?