Preguntes freqüents implantologia

Implantologia

Què és un implant?

És un cargol de titani, material totalment compatible amb el cos humà, que serveix com a arrel artificial en la qual després es cargolarà una pròtesi.

Com es col•loquen els implants?

A través d’una intervenció quirúrgica senzilla d’aproximadament 30-60 minuts de durada. Gràcies a utilitzar l’última tecnologia en 3D, podem fer una col·locació precisa en una operació mínimament invasiva, sovint sense necessitat d’intervenir la geniva.

És dolorosa la intervenció?

Com que s’aplica anestèsia local, no és gens dolorosa. Un cop acabada la intervenció i mitigats els efectes de l’anestèsia, el pacient pot tornar a la seva vida normal de manera immediata.

Abans de la intervenció, quins factors he de considerar?

Decidir la col·locació d’implants sempre vindrà després d’haver-ho consultat amb el teu dentista, que t’explicarà exactament el procés que has de seguir en el teu cas concret. Per exemple, un requisit per dur-la a terme és tenir suficient os maxil·lar, la qual cosa es determinarà amb una radiografia en una visita prèvia.

Així mateix, si el pacient és fumador, li aconsellem que deixi l’hàbit temporalment abans de la intervenció, ja que afecta negativament el seu èxit. O bé, si és diabètic, cal valorar de quin tipus és i el nivell de control de la malaltia per decidir si es pot dur a terme l’operació.

Per norma general, però, hi ha una sèrie de recomanacions prèvies que fem al pacient, com glopejar amb un col·lutori antibacterià els dies previs a la intervenció, esmorzar bé el dia de l’operació, venir acompanyat i no conduir després del pas pel quiròfan per precaució dels efectes de l’anestèsia.

I després, què he de tenir en compte?

D’entrada, si el pacient és fumador es recomana no fumar en les següents 24-48 hores després de la intervenció per tal d’evitar sagnats i afavorir el guariment de la ferida. També s’han de vigilar els àpats, per als quals aconsellem una dieta tova i freda el dia posterior a l’operació, i allargar-la una setmana o, fins i tot més, en funció del que duri el procés de cicatrització.

Quins efectes puc notar després de la intervenció?

Un dels efectes secundaris pot ser la inflamació de l’àrea on hi ha l’implant, però amb la medicació adequada (antibiòtics i analgèsics) minimitzem les molèsties que se’n puguin derivar.

Necessitaré demanar-me la baixa laboral després de la col•locació dels implants?

Per norma general, no és necessari ja que el pacient pot tornar a la vida normal el mateix dia de la intervenció, un cop han desaparegut els efectes de l’anestèsia.

De quin material són els implants i les dents implantades?

Els implants són de titani, un material que s’ha demostrat plenament compatible amb l’organisme humà. A més, presenta una capacitat singular ja que l’os l’integra de forma natural a la seva superfície, creant una soldadura biològica de llarga duració. D’altra banda, les dents solen ser de zirconi, un tipus de ceràmica altament biocompatible que, a més, és de gran duresa i de color blanc, per la qual cosa és molt avantatjós tant per raons funcionals com estètiques.

Hi pot haver rebuig als implants per part del pacient?

D’entrada no hi ha rebuig en implantologia ja que els implants són de titani, material compatible amb l’organisme humà. Tanmateix, sí que hi ha la possibilitat de generar una infecció que provoqui la pèrdua de l’implant, però sempre es pot substituir per un altre. A més, gràcies a la recreació virtual de la col·locació dels implants, tenim un control més gran de la intervenció, cosa que fa que es minimitzin els casos de fracàs. De fet, actualment l’èxit de la implantologia se situa al voltant del 95%. Es tracta, doncs, d’una tècnica altament segura i satisfactòria.

Quin manteniment requereixen els implants?

Un cop col·locada la pròtesi definitiva, la intervenció d’implantologia es dóna per acabada. Cal aclarir, però, que el tractament no finalitza aquí, ja que s’han de fer controls periòdics. A més, per assegurar l’èxit del tractament, el pacient ha de fer un bon manteniment de les peces implantades amb un raspallat correcte.

×

A continuació seràs redirigit/da a l'app de Whatsapp per parlar amb Institut Dental La Noguera. Si acceptes també estàs donant el teu consentiment perquè et respongui a través d'aquesta mateixa via.

× ¿Com podem ajudar-te?